Pierwszy taniec

Promocja! 89.90 zł za lekcje w pakiecie. Zajęcia odbywają się w C.H. Batory poziom 2.

Regulamin

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb Studia Tańca The Salsa Kings.
2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio tańca oraz prawa i obowiązki jego klientów.
3. Wszystkie osoby korzystające z usług Studia powinny obowiązkowo podporządkować się przepisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.
4. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów sprzedawanych przez Studio. Regulamin obowiązuje również gości, czyli osób korzystających z bezpłatnych zaproszeń, użytkowników kart Fitprofit, Ok System i podobnych.
5. Studio ma prawo ustanawiać nowe rodzaje karnetów, o których będzie na bieżąco informował użytkowników.
2. Uczestnicy Studia Tańca The Salsa Kings
Uczestnikiem Studia Tańca The Salsa Kings może zostać każda osoba, która:

  • uzna regulamin Studia Tańca The Salsa Kings
  • dokona odpłatności za wybrane zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem

3. Prawa uczestnika zajęć tanecznych.
Uczestnik zajęć ma prawo:
1. Brać udział w wybranych i uprzednio opłaconych zajęciach.
2. Do korzystania ze zniżek, promocji zgodnie z ich regulaminem.
3. Otrzymać login i hasło do systemu The Salsa Kings Online, rezerwować miejsca na wybrane zajęcia poprzez stronę www.salsa.com.pl oraz dokonywać zakupów.
4. Korzystać bezpłatnie lub za dodatkową opłatą z sali tanecznej do treningu własnego (w zależności od posiadanego karnetu).
5. Brać udział – według określonych warunków – we wszystkich imprezach organizowanych przez – The Salsa Kings
6. Być informowanym na bieżąco o działalności Studia Tańca – The Salsa Kings poprzez e – mail, sms oraz informacje udzielane w studio.
4. Obowiązki uczestnika zajęć tanecznych.

Uczestnik zajęć ma obowiązek:
1. Zapoznać się, podpisać i przestrzegać Regulaminu Studia Tańca The Salsa Kings.
2. Przed zajęciami okazać kartę członkowską (KARTA JEST IMIENNA I NIE MOŻNA PRZEKAZAĆ JEJ INNEJ OSOBIE)
3. Podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom instruktora w sprawach merytorycznych i wychowawczych.
4. Zmienić obuwie przed wejściem na salę taneczną.
5. Niezwłocznie poinformować instruktora lub recepcję w przypadku zanieczyszczenia parkietu.
6. Przestrzegać przepisów BHP, Ppoż. oraz zachować czystość a także szanować mienie Studia Tańca The Salsa Kings i innych uczestników zajęć.
7.Poinformować recepcję studia o zmianie nr telefonu, adresu e-mail lub innych danych osobowych.
5. Ogólne informacje dotyczące kursów.

Zapisy

1. Osoba zapisująca się na zajęcia zobowiązana jest do podania swoich danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail oraz daty urodzenia.
2. Aby zapisać się na dowolny kurs tańca, należy bezpośrednio w recepcji uiścić pełną opłatę za karnet, przed rozpoczęciem kursu.
3. Prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc przez TSK online, telefonicznie lub drogą mailową.
4. Osoby, które nie dokonają rezerwacji mogą nie wziąć udziału w wybranych przez siebie zajęciach jeżeli będzie będzie zbyt duża liczba chętnych.

Lekcje indywidualne

1. Opłata za lekcje indywidualne płatna jest z góry. Lekcję można odwołać na 1 dzień wcześniej. W razie braku zgłoszenia nieobecności lekcję uważa się za odbytą.
2. Ważność karnetu na lekcje indywidualne i kurs prywatny wynosi 3 miesiące.
3. Uczestnik wykupując kurs prywatny, karnet lekcji indywidualnych lub pojedyncze lekcje indywidualne jest zobowiązany do zarezerwowania terminów i sali na wszystkie lekcje. W razie braku takiej rezerwacji Studio ma prawo narzucić terminy w celu wykorzystania wszystkich lekcji w terminie. Po przekroczeniu daty ważności karnetu Studio nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane lekcje.

Fitprofit, Ok System

1.Posiadacze multikarnetu OK po podaniu kodu sms mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie. Dopłata do pojedynczych zajęć dla posiadaczy multikarnetu OK wynosi 4 zł.
2. Posiadacze kart FitProfit za okazaniem dowodu tożsamości, karty FitProfit i złożeniem podpisu mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie bez dodatkowych dopłat.
3. Wszystkich nowych kursantów (również posiadających katę Fitprofit oraz OK) obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 59 zł. Jest to płatność jednorazowa, upoważnia do możliwości korzystania z zajęć oraz otrzymania imiennej karty TSK.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

1. Karnet na 4 lub 8 kolejnych wejść na wybrany kurs. Karnet jest ważny przez 30 dni od pierwszego wejścia.
2. Posiadając karnet z ograniczoną liczbą wejść, nie ma możliwości odrabiania zajęć w przypadku nieobecności w innym terminie.
3. Po upływie terminu ważności karnetu zajęcia przepadają.
4. Karnet „Tańcz bez limitu”. Karnet jest ważny przez okres wymieniony w umowie.

W ramach podpisanej umowy Klient ma możliwość uczęszczania, bez ograniczeń na zajęcia taneczne. Umowa nie obejmuje projektów choreograficznych i warsztatów.
5. Termin płatności ustala się do 5 dnia każdego miesiąca.
6. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres od 1 do 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za każdy miesiąc zawieszenia wynosi 20 zł. Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Zawieszenie karnetu należy zgłosić do dnia poprzedzającego miesiąc zawieszany.
7. Umowa zawarta jest na czas określony z możliwością dwumiesięcznego wypowiedzenia, złożonego wyłącznie na piśmie nie wcześniej niż 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zajęcia solo dla kobiet i mężczyzn, zajęcia w parach

1. Karnet na 4 lub 8 kolejnych wejść na wybrany kurs. Karnet jest ważny przez 30 dni od pierwszego wejścia.
2. Możliwość odrobienia zajęć występuje w czasie trwania ważności karnetu tylko w przypadku wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności.
3. W przypadku braku możliwości odrobienia niewykorzystane zajęcia przepadają.
4. Po upływie terminu ważności karnetu zajęcia przepadają
5. Karnet „Tańcz bez limitu”. Karnet jest ważny przez okres wymieniony w umowie.
6. W ramach podpisanej umowy Klient ma możliwość uczęszczania, bez ograniczeń na zajęcia taneczne. Umowa nie obejmuje projektów choreograficznych i warsztatów.
7. Termin płatności ustala się do 5 dnia każdego miesiąca.
8. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu na okres od 1 do 3 miesięcy kalendarzowych. Opłata za każdy miesiąc zawieszenia wynosi 20 zł.Umowa wydłuża się o okres zawieszenia. Zawieszenie karnetu należy zgłosić do dnia poprzedzającego miesiąc zawieszany.
9. Umowa zawarta jest na czas określony z możliwością dwumiesięcznego wypowiedzenia, złożonego wyłącznie na piśmie nie wcześniej niż 5 miesięcy od podpisania umowy.

Zwroty

1. Opłata wpisowa w wysokości 59 zł jest bezzwrotna.
2. W wyjątkowych przypadkach, jeszcze przed rozpoczęciem kursu, istnieje możliwość przeniesienia płatności na inny kurs. Po rozpoczęciu danego kursu nie można przenieść już płatności.
3. W przypadku pojedynczych nieobecności na zajęciach, kursant nie może ubiegać się o zmniejszenie opłaty za zajęcia, bądź jej częściowego zwrotu.

Studio Tańca The Salsa Kings

1. Ma prawo, w wyjątkowych przypadkach, odwołać zajęcia, przesuwając termin ważności karnetu.
2. Ma prawo zorganizować zastępstwo za instruktora.
3. Ma prawo wykorzystać zdjęcia z zajęć dla celów informacyjnych i promocyjnych. Zdjęcia te zostaną wykorzystane na potrzeby Studia i mogą być umieszczane na stronie internetowej www.salsa.com.pl.
4. W przypadku małej liczby uczestników danego kursu, Studio ma prawo rozwiązać grupę. Wtedy zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia lub proponuje udział w innej grupie.
5. Nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów tańca. Rzeczy wartościowe prosimy zabierać ze sobą na salę.
6. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu.
7. Filmowanie zajęć jest ZABRONIONE.
8. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on sam lub jego prawny opiekun.
9. Studio Tańca The Salsa Kings nie ubezpiecza uczestników zajęć.
10. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Studia The Salsa Kings dotyczących aktualnej oferty Studia.
11. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem powyższego regulaminu.

Polityka prywatności

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Studia Tańca The Salsa Kings zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. W naszym systemie The Salsa Kings Online zbieramy następujące dane osobowe:

  • Imię i nazwisko
  • Nr telefonu – powiadamiamy telefonicznie o nagłych zmianach w grafiku, odwołanych zajęciach
  • Adres e-mail – wysyłamy potwierdzenia o rozpoczynających się kursach oraz informację o aktualnej ofercie
  • kod pocztowy
  • Cookies – nasz system wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

3. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Dane, które nam powierzasz, składujemy na najwyższej klasy sprzęcie w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Nasz system techniczny jest zbudowany w taki sposób, by zminimalizować ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi, np. przerw w dostawie energii elektrycznej.

4. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij e-mail pod adres:gdynia@salsa.com.pl.